Obec Heřmaň
obec Heřmaň

Turistické informace


Cyklotrasa: Protivín - Skály - Budičovice - Božovice - Humňany - Heřmaň - Červený Mlýn - les Hůrky - Maletice - Klokočín - Protivín


Celková délka okruhu: 24 km, alternat. 13 a 11 km

Na začátku výletu se dostaneme k ornitologicko - botanické přírodní památce "Skalský rybník" (12,8 ha). Chrání ohrožené ptačí druhy (husa velká, kopřivka obecná, rybák obecný, hnízdí zde moták pochop, žluva hajní), vyskytuje se i ohrožená žába kuňka obecná, z rostlin jsou chráněné: bazanovec kytkokvětý, prstnatec májový a žebratka bahenní. Až půjdeme z obce Skály, odbočíme do těsně sousedících Budičovic. Osada s pěknou návsí - se statky z l. 1837 až 1902 v hlubocké architektuře kolem kapličky - stojí za její návštěvu a krátkou zacházku. Odtud se přes Božovice v klidném území rybníků a mezi lesy, čistém přírodním prostředí dostaneme k Humňanům, od nich do Heřmaně, rodného místa básníka Jana Čarka.

"Rozpjat pod širým nebem a jen se díval a díval, jak tam ve vysoké hloubce jdou oblaka, jak se mění, září a plynou! Dnes se dívám korunami vašimi do hlubokého nebe, mé stromy." - Básník Jan Čarek, jehož čistá poezie pro děti zaujme i dospělé, se narodil v Heřmani 29. 12. 1898 (zemřel 27. 3. 1966 v Praze). Sotva devatenáctiletý narukoval v době 1. světové války na vojnu. Ani životní desiluze a válečné útrapy nenarušily jeho láskyplný vztah k matce, rodné vesnici a přírodě.

Když se J. Čarek vrátil z vojny, přinesl si "sešit svých veršů, které byly společenstvím jeho pušky a které vlekl všude s sebou". V r. 1920 vyšla jeho prvotina "Vojna", lyrický válečný deník. Čarkovo rozsáhlé básnické dílo - za necelých 20 let napsal na dvacet básnických sbírek - pomáhalo vychovávat generace dětí. Básnické sbírky jako "Chudá rodina z Heřmaně" a "Temno v chalupách" vyslovují s barvitostí lásku k rodné zemi a vyjadřují i jeho sociální cítění.

Z Heřmaně budeme putovat do píseckých Hůrek. Lesní celek, nazýván také Hůrka, o výměře 921 hektarů se rozkládá na pahorkatině v nadmořské výšce 400 - 450 m. Nejvyšším bodem je Skalský vrch (476 m). Půda je tady mělká a málo výživná (zvětralá kyselá krystalická břidlice s vložkami křemence). Převažují zde proto smrčiny a bory s bohatým porostem borůvek, vřesu a polštářů bělomechu sivého.

Hůrky jsou jedním z posledních nalezišť zběhovce jehlancovitého v ČR. Daří se tu výborně douglasce a modřínu. Vyskytuje se zde i jeden ze tří porostů Pančičova smrku ve světě. Před více než 35 lety byla vysázena jedle obrovská. Jako školní polesí slouží i pro řadu lesních výzkumů. V prostoru se nachází naučná stezka "Školní polesí - Hůrky", značená bílými čtverečky s příčným zeleným pruhem, s přírodopisnými informačními tabulemi.


Popis trasy

Z východiště výletu, od turistických směrovek před nádražím ČD v Protivíně, se vydáme po málo frekventované silnici a modrých značkách do 4,5 km vzdálené obce Skály.

Po cca 1,5 km opustíme modrou trasu, která se odklání vpravo do Klokočína. Před druhým přejezdem trati zajdeme vpravo k přírodní památce "Skalský rybník".

Na začátku obce Skály přijdeme na žluté značky, budou nás provázet až do Božovic. Projdeme Skálami (na návsi stavení z r. 1833 a 1840 v lidové architektuře) - na rozcestí silnic jdeme rovně - a po 100 m za obcí zahneme doleva do sousedních Budičovic. Po krátké zacházce pokračujeme dál po cestě a žluté trase do Božovic.

Přijdeme k Tvrzskému rybníku s budovou na ostrohu přistavěnou ke zbytkům tvrze Božovice, při ní zde bývala i ves. Opustíme žluté značky a směřujeme dál rovně po silničce a červené trase podél rybníků a pod korunami stromů do Humňan a Heřmaně (5 km). Při cestě kolem Tvrzského rybníka stojí vpravo památný strom - starý, rozložitý dub. Za Humňanským rybníkem se cesta stáčí vpravo k Humňanům a před statkem opět doprava ke křižovatce silnic před vsí. Rovně nás silnička a červené značky povedou z Humňan k lesu, přes který prochází, a od jeho okraje sejdeme již do Heřmaně. Před sebou vidíme jako na dlani obec s bílou věží kostela sv. Jiljí uprostřed. Pod ním půjdeme kolem rodného domu (čp. 51) básníka Jana Čarka k železniční zastávce "Heřmaň - obec" na trati Plzeň - Č. Budějovice a po silničce dál rovně přes most nad Blanicí k Červenému Mlýnu. Odtud pokračujeme stále po červených značkách k zastávce ČD "Heřmaň" na trati z Písku do Protivína. Stoupající cesta vede k Hůrkám. Po zpevněné cestě lesem v přímém směru se dostaneme ke křižovatce turistických tras červené a žluté, prochází tudy i cyklotrasa z Písku. Zde odbočíme doprava na žlutou trasu. Po cca 2 km přijdeme na křižovatku žluté trasy s modrou. Na ní se dáme vpravo na pohodlnou zpevněnou cestu s modrými značkami. Do Maletic zbývá 2,5 km, do Protivína 6 km. Přibližně po 1 km, na okraji lesa budeme pokračovat rovně úvozem (při něm posed) a po polní cestě, místy pěšině, v otevřené krajině k rozcestí s polní cestou , od něho rovně dolů do Maletic. Kolem kapličky a turistických směrovek přijdeme za vsí k odbočce ze silnice, na ní vpravo přes most nad Blanicí k tvrzi Klokočín, od které nás silnička přivede k silnici ze Skal. Po ní doleva nám zbývá 1,5 km na železniční nádraží v Protivíně.

Celý okruh výletu činí 24 km. Stoupání nás čeká až před lesním celkem Hůrky, ale ani v této části není příliš náročné; mezi Protivínem (383 m n. m.) a Skalským vrchem (476m), vyšším z vrchů v Hůrkách, je výškový rozdíl 93 m. Namáhavější je pro pěší turisty délkou. Cyklistům nebude délka ani úsek stoupání v Hůrkách vadit.

Alternativa pro pěší turisty - rozdělení okruhu na dvě trasy

  • 1. Protivín - Skály - Budičovice - Božovice - Humňany - železnič. zastávka "Heřmaň obec" = celkem 13 km, pro návrat je možné využít vlakové spojení;
  • 2. želez. zastávka "Heřman obec" - les Hůrky - Maletice - Klokočín - Protivín = 11 km. Do Heřmaně můžeme jet vlakem.


Zdroj: www.vodnany.eu
Autor: Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Rychlý kontakt

Obec Heřmaň
Obecní úřad Heřmaň
Heřmaň 101
398 11 Protivín

Obecní úřad: 384 971 240
Starostka: 724 190 321
E-mail: obec@obecherman.cz

farnost

mapa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Hlášení místního rozhlasu

      

Hlášení 30. 6. 2020

Oznamujeme všem odběratelům obecní vody, že  od čtvrtka přes víkend se bude provádět odečet vodoměrů, které bude fyzicky kontrolovat paní Mašková Radka.

Konec hlášení

==================

Hlášení 29.3.2020

Oznamujeme všem, že poplatky za odpady a psy jsou nutné zaplatit do konce dubna na účet obce u KB na číslo 5921271/0100 a          do VS napište popisné číslo domu, lístky na popelnice Vám pak budou následně dodány do Vaší schránky. Do konce dubna budou popelnice vyváženy ještě bez lístků. Cena odpadů za 1 obyvatele je 350,- Kč, lístky na 1 popelnici je 20,- Kč a poplatek za 1. psa je 50,- Kč, za každého dalšího je 100,- Kč.

=======================

Výluky ČD najdete také na internetu na stránkách https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu

Datum a čas

Dnes je úterý, 7. 7. 2020, 2:08:22

Obec ...Obec ...Obec ...Obec ...Obec ...