Obec Heřmaň
obec Heřmaň

Turistické informace


Cyklotrasa: Protivín - Skály - Budičovice - Božovice - Humňany - Heřmaň - Červený Mlýn - les Hůrky - Maletice - Klokočín - Protivín


Celková délka okruhu: 24 km, alternat. 13 a 11 km

Na začátku výletu se dostaneme k ornitologicko - botanické přírodní památce "Skalský rybník" (12,8 ha). Chrání ohrožené ptačí druhy (husa velká, kopřivka obecná, rybák obecný, hnízdí zde moták pochop, žluva hajní), vyskytuje se i ohrožená žába kuňka obecná, z rostlin jsou chráněné: bazanovec kytkokvětý, prstnatec májový a žebratka bahenní. Až půjdeme z obce Skály, odbočíme do těsně sousedících Budičovic. Osada s pěknou návsí - se statky z l. 1837 až 1902 v hlubocké architektuře kolem kapličky - stojí za její návštěvu a krátkou zacházku. Odtud se přes Božovice v klidném území rybníků a mezi lesy, čistém přírodním prostředí dostaneme k Humňanům, od nich do Heřmaně, rodného místa básníka Jana Čarka.

"Rozpjat pod širým nebem a jen se díval a díval, jak tam ve vysoké hloubce jdou oblaka, jak se mění, září a plynou! Dnes se dívám korunami vašimi do hlubokého nebe, mé stromy." - Básník Jan Čarek, jehož čistá poezie pro děti zaujme i dospělé, se narodil v Heřmani 29. 12. 1898 (zemřel 27. 3. 1966 v Praze). Sotva devatenáctiletý narukoval v době 1. světové války na vojnu. Ani životní desiluze a válečné útrapy nenarušily jeho láskyplný vztah k matce, rodné vesnici a přírodě.

Když se J. Čarek vrátil z vojny, přinesl si "sešit svých veršů, které byly společenstvím jeho pušky a které vlekl všude s sebou". V r. 1920 vyšla jeho prvotina "Vojna", lyrický válečný deník. Čarkovo rozsáhlé básnické dílo - za necelých 20 let napsal na dvacet básnických sbírek - pomáhalo vychovávat generace dětí. Básnické sbírky jako "Chudá rodina z Heřmaně" a "Temno v chalupách" vyslovují s barvitostí lásku k rodné zemi a vyjadřují i jeho sociální cítění.

Z Heřmaně budeme putovat do píseckých Hůrek. Lesní celek, nazýván také Hůrka, o výměře 921 hektarů se rozkládá na pahorkatině v nadmořské výšce 400 - 450 m. Nejvyšším bodem je Skalský vrch (476 m). Půda je tady mělká a málo výživná (zvětralá kyselá krystalická břidlice s vložkami křemence). Převažují zde proto smrčiny a bory s bohatým porostem borůvek, vřesu a polštářů bělomechu sivého.

Hůrky jsou jedním z posledních nalezišť zběhovce jehlancovitého v ČR. Daří se tu výborně douglasce a modřínu. Vyskytuje se zde i jeden ze tří porostů Pančičova smrku ve světě. Před více než 35 lety byla vysázena jedle obrovská. Jako školní polesí slouží i pro řadu lesních výzkumů. V prostoru se nachází naučná stezka "Školní polesí - Hůrky", značená bílými čtverečky s příčným zeleným pruhem, s přírodopisnými informačními tabulemi.


Popis trasy

Z východiště výletu, od turistických směrovek před nádražím ČD v Protivíně, se vydáme po málo frekventované silnici a modrých značkách do 4,5 km vzdálené obce Skály.

Po cca 1,5 km opustíme modrou trasu, která se odklání vpravo do Klokočína. Před druhým přejezdem trati zajdeme vpravo k přírodní památce "Skalský rybník".

Na začátku obce Skály přijdeme na žluté značky, budou nás provázet až do Božovic. Projdeme Skálami (na návsi stavení z r. 1833 a 1840 v lidové architektuře) - na rozcestí silnic jdeme rovně - a po 100 m za obcí zahneme doleva do sousedních Budičovic. Po krátké zacházce pokračujeme dál po cestě a žluté trase do Božovic.

Přijdeme k Tvrzskému rybníku s budovou na ostrohu přistavěnou ke zbytkům tvrze Božovice, při ní zde bývala i ves. Opustíme žluté značky a směřujeme dál rovně po silničce a červené trase podél rybníků a pod korunami stromů do Humňan a Heřmaně (5 km). Při cestě kolem Tvrzského rybníka stojí vpravo památný strom - starý, rozložitý dub. Za Humňanským rybníkem se cesta stáčí vpravo k Humňanům a před statkem opět doprava ke křižovatce silnic před vsí. Rovně nás silnička a červené značky povedou z Humňan k lesu, přes který prochází, a od jeho okraje sejdeme již do Heřmaně. Před sebou vidíme jako na dlani obec s bílou věží kostela sv. Jiljí uprostřed. Pod ním půjdeme kolem rodného domu (čp. 51) básníka Jana Čarka k železniční zastávce "Heřmaň - obec" na trati Plzeň - Č. Budějovice a po silničce dál rovně přes most nad Blanicí k Červenému Mlýnu. Odtud pokračujeme stále po červených značkách k zastávce ČD "Heřmaň" na trati z Písku do Protivína. Stoupající cesta vede k Hůrkám. Po zpevněné cestě lesem v přímém směru se dostaneme ke křižovatce turistických tras červené a žluté, prochází tudy i cyklotrasa z Písku. Zde odbočíme doprava na žlutou trasu. Po cca 2 km přijdeme na křižovatku žluté trasy s modrou. Na ní se dáme vpravo na pohodlnou zpevněnou cestu s modrými značkami. Do Maletic zbývá 2,5 km, do Protivína 6 km. Přibližně po 1 km, na okraji lesa budeme pokračovat rovně úvozem (při něm posed) a po polní cestě, místy pěšině, v otevřené krajině k rozcestí s polní cestou , od něho rovně dolů do Maletic. Kolem kapličky a turistických směrovek přijdeme za vsí k odbočce ze silnice, na ní vpravo přes most nad Blanicí k tvrzi Klokočín, od které nás silnička přivede k silnici ze Skal. Po ní doleva nám zbývá 1,5 km na železniční nádraží v Protivíně.

Celý okruh výletu činí 24 km. Stoupání nás čeká až před lesním celkem Hůrky, ale ani v této části není příliš náročné; mezi Protivínem (383 m n. m.) a Skalským vrchem (476m), vyšším z vrchů v Hůrkách, je výškový rozdíl 93 m. Namáhavější je pro pěší turisty délkou. Cyklistům nebude délka ani úsek stoupání v Hůrkách vadit.

Alternativa pro pěší turisty - rozdělení okruhu na dvě trasy

  • 1. Protivín - Skály - Budičovice - Božovice - Humňany - železnič. zastávka "Heřmaň obec" = celkem 13 km, pro návrat je možné využít vlakové spojení;
  • 2. želez. zastávka "Heřman obec" - les Hůrky - Maletice - Klokočín - Protivín = 11 km. Do Heřmaně můžeme jet vlakem.


Zdroj: www.vodnany.eu
Autor: Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Rychlý kontakt

Obec Heřmaň
Obecní úřad Heřmaň
Heřmaň 101
398 11 Protivín

Obecní úřad: 384 971 240
Starosta: 724 190 321
E-mail: obec@obecherman.cz

farnost

mapový portál

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Hlášení místního rozhlasu

hlášení rozhlasu

 

 

Datum a čas

Dnes je středa, 22. 5. 2024, 20:21:17

Obec ...Obec ...Obec ...Obec ...Obec ...